Tin tức

Đội bóng FC đá mỹ nghệ 35

FC ĐÁ MỸ NGHỆ 35
STT Tên Nộp quỹ
1 Cảnh Kỳ Free
2 Nguyễn Văn Vương 0
3 Nguyễn Hiếu 0
4 Vũ Tâm Tình 500.000
5 Nguyễn Chính 0
6 Hà Thanh Sơn 0
7 Nguyễn Hải Hòa 0
8 Lê Xuân Tiến 0
9 Dương Đình Phong 0
10 Lê Trung Kiên 500.000
11 Âu Phú Free
12 Vũ Nghiêm 0
13 Đinh Dũng 0
14 Nguyễn Minh Tuấn 500.000
15 Cường Đông Thành 0
16 Xuân Nhập 0
17 Tập chợ Yên 0
18 Tạ Ngọc Lâm 500.000
19 Trung chợ Hệ 0
20 Quốc Vượng 500.000
21 Minh Công 0
22 Tạo khèo 0
23 Đinh Thái Sơn 0
24 Tuấn IT 500.000
25 Thịnh ngã 0
26 Ngọc Anh 0
Tổng quỹ 3.000.000
CHI TIÊU
STT Ngày Chi tiền
1 01/02/2018 700.000
2 03/03/2018 -150.000
3 10/03/2018 -500.000
Tổng chi tiêu 50.000
QUỸ CÒN 3.050.000

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *